கிளானஞானவைரவர் ஆலய அறநெறிப்பாடசாலையின் வாணிவிழாவின் நிகழ்வுகள் 24.12.2023 அன்று மாலை 3மணிக்கு ஆரம்பமாகி பல நிகழ்வுகளுடன் இனிதே இடம்பெற்றது அருள் இருந்து சில காட்சிகள்.