புதுவருடப்பிறப்பு உற்சவம்

 

குரோதி.சித்திரை புதுவருடப்பிறப்பு உற்சவம் 13.04.2024 ம் திகதி இரவு 08.15 மணிக்கு ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜைகளுடன் இடம் பெற்றது