வருடாந்த அலங்கார உற்சவம்

 

வருடாந்த அலங்கார உற்சவம் 15.04.2024 அன்று ஆரம்பமாகியது , பதினைந்து தினங்களுக்கு தினமும் அபிஷேகம், பூஜைகள் மற்றும் பஜனைகளுடன் இரவு பூந் தண்டிகையில் வைரவப் பெருமான் எழுந்தருளி வீதி வலம் வரும் காட்சிகள்…..

 

முதலாம் நாள் அலங்கார உற்சவத்திருவிழா

 

இரண்டாம் நாள்  அலங்கார உற்சவத்திருவிழா

 

மூன்றாம் நாள்  அலங்கார உற்சவத்திருவிழா

 

 

நான்காம் நாள் அலங்கார உற்சவத்திருவிழா

 

ஐந்தாம் நாள் அலங்கார உற்சவத்திருவிழா

 

ஆறாம் நாள் அலங்கார உற்சவத்திருவிழா

 

ஏழாம் நாள் அலங்கார உற்சவத்திருவிழா

 

எட்டாம் நாள்  அலங்கார உற்சவத்திருவிழா

 

 

ஒன்பதாம் நாள்  அலங்கார உற்சவத்திருவிழா