இன்று (26/08/23) கோவிலில் இடம்பெற்ற திருகார்த்திகை தீபம் / கார்த்திகை விளக்கீடு திருநாள் சிறப்பாக நடைபெற்றது, அதில் இருந்து சில காட்சிகள்